Skróty klawiszowe:

MRD - tekst do odczytu maszynowego

Wyświetl stronę główną » MRD - tekst do odczytu maszynowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Czym się zajmuje?

Wyciąg ze statutu (UCHWAŁA NR XVIII/146/2019 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany zapisu nazwy i Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu)

II. Przedmiot i zakres działalności
§ 8. M-GOK i S prowadzi działalność kulturalną, upowszechniania i tworzenia kultury i sztuki, sportowo-rekreacyjną i turystyczną, organizacji wypoczynku, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego, ochrony i promocji tradycji kulturowych, promocji gminy i jej mieszkańców, nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z artystami, twórcami i instytucjami kultury w kraju i za granicą.

§ 9. Do podstawowych zadań M-GOK i S należy:

 1. rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
 2. przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych,
 3. kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, orkiestr, zespołów, stowarzyszeń, fundacji itp.,
 6. edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce,
 7. popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
 8. współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi, mające na celu upowszechnianie kultury i sportu.


§ 10. Zadania w zakresie działalności M-GOK i S realizuje poprzez:

 1. organizację obchodów uroczystości państwowych, lokalnych, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,
 2. inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 3. podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,
 4. działalność redakcyjna, w tym redagowanie pisma lokalnego „Gazeta Ogrodzieniecka”,
 5. prowadzanie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 6. organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
 7. inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców gminy,
 8. współdziałanie z innymi jednostkami upowszechniania oświaty, kultury i sportu,
 9. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
 10. wspieranie rozwoju sportu i współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami i innymi grupami sportowymi,
 11. organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
 12. zarządzanie posiadanymi obiektami gminnymi, w tym budynkami, urządzeniami, wyposażeniem, udostępnianie bazy lokalowej będącej w posiadaniu.


Kontakt
adres: Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 044
e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

Godziny pracy
biuro:
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

Oficjalna strona www

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu​

 

42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolności 24
woj. śląskie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Wyszukiwarka artykułów

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.