Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mgokis.ogrodzieniec.pl

Adres artykułu: www.bip.mgokis.ogrodzieniec.pl/artykuly/9

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy dostosowaniu budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu do wymogów przeciwpożarowych